českyenglish

Slavnosti pětilisté růže ve městě Český Krumlov

Slavnosti pětilisté růže jsou městskou historickou slavností, situovanou do doby panování šlechtického rodu Rožmberků, převážně pak Posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Scénáře jednotlivých ročníků slavností vychází z významných výročí města Český Krumlov a konkrétních dějinných událostí spjatých s rodem Rožmberků a tímto městem. Hlavními body programu jsou historické průvody z období gotiky a renesance, ve kterých účinkuje přes 700 osob, rytířský turnaj „Turnaj růží“, připomínající legendu Dělení růží, Živé šachy s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů, historický trh na zámku Český Krumlov s více jak 130 stánky dobového tovaru a ukázkami historických řemesel, slavnostní ohňostroj nad městem, dobové hry pro děti i dospělé a další historické programy, hudba, divadlo, historický tanec, historický šerm, kejklíři a jokulátoři, fakíři a ohňové show. V průběhu tří dnů slavností proběhne téměř 150 vystoupení a programů na deseti scénách v historickém centru města.

Slavnosti pětilisté růže každoročně navštíví více jak dvacet tisíc návštěvníků. Od roku 1990 do roku 2012 navštívilo slavnosti přes 348 tisíc návštěvníků.

Slavnosti pětilisté růže byly oceněny cenou Akce roku 2010 v České republice v soutěži Kudy z nudy, pořádanou agenturou Czech Tourism. Slavnosti pořádá Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond.

Na těchto stránkách najdete aktuální základní informace k aktuálnímu ročníku a další informace pro vaši pohodlnou návštěvu této výjimečné akce.

Srdečně vás zveme do Českého Krumlova na Slavnosti pětilisté růže a těšíme se na vaši návštěvu!

V letošním roce si připomeneme jak a kdy bylo Panu Vilémovi z Rožmberka uděleno nejvyšší říšské vyznamenání, řád Zlatého rouna

V rámci letošního programu Slavností pětilisté růže vystoupí od 20. do 22. 6. 2014 na deseti scénách v historickém centru města Český Krumlov téměř 70 souborů, které uskuteční na 170 vystoupení. V hlavním historickém průvodu projde městem 650 kostýmovaných postav.

Podrobnější informace o letošním ročníku slavností čtěte prosím zde.

Informace pro zájemce o účast v kostýmovaném průvodu Slavností pětilisté růže 2014

Průvod bude rozdělen na části gotické, renesanční. Každá část průvodu má pro zájemce omezený počet míst, která jsou daná režijním záměrem a následně i kapacitou pivovarské zahrady, kde proběhne po usazení průvodu na tribuny a lavičky pro sledování hlavní ceremonie.

Další informace i formulář pro rezervaci kostýmu najdete zde.

Informace pro obyvatele a podnikatele ve vnitřním městě

Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele a podnikatele některá omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace.