czdeenru

34. ročník slavností
19. - 21. června 2020

34. ročník městské historické slavnosti z období renesance, panování Posledních Rožmberků, jež obdržela titul Akce roku 2010 v České republice v soutěži agentury Czechtourism – Kudy z nudy a titul Počin roku 2014 v kategorii Historické festivaly v České republice v rámci Festivalu bojovníků v Táboře.
 

 

Téma roku: Vilém z Rožmberka je jmenován Nejvyšším purkrabím Království českého a místokrálem českým (L.P. 1570 - 450. výročí)

V letošním roce si připomeneme událost z roku 1570, kdy byl vladař domu rožmberského, Vysoce urozený pan Vilém z Rožmberka jmenován císařem Maxmiliánem II. Habsburským do funkce Nejvyššího purkrabí Království českého, českého místokrále. 11. vladař domu rožmberského se tak stává nejvýznamnějším zemským úředníkem Českého království, předsedou zemského sněmu, předsedou zemského soudu, velitelem zemské hotovosti a nadřízeným krajských hejtmanů. Nejvyšší purkrabí byl jako jediný zemský úředník dosazován přímo králem, byl jmenován doživotně a mohl být sesazen jen za zcela mimořádných okolností. Byl zodpovědný nejen panovníkovi, ale i stavovské obci. Reprezentoval českou státnost při korunovaci a pohřbu krále, kdy mu byla svěřena svatováclavská koruna.

Vysoce urozený pan Vilém z Rožmberka ku příležitosti jmenování nejvyšším zemským purkrabím a ku příležitosti letního slunovratu zve nejpřednější české šlechtice a úředníky Království českého, na svou rezidenci ke kratochvilné slavnosti a hodokvasu. V slavnotním průvodu tak srdce Rožmberského dominia navštíví nejvyšší zemský hofmistr Ladislav II. z Lobkowicz, nejvyšší zemský maršálek Čeněk z Lipé, nejvyšší zemský komorník Jan z Valdštejna, nejvyšší zemský sudí Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkowicz, nejvyšší zemský kancléř Vratislav II. z Pernštejna, nejvyšší dvorský sudí Adam ze Švamberka, karlštejnský purkrabí Jan Bořita z Martinic, nejvyšší zemský písař Oldřich Dubanský z Duban a nejvyšší zemský podkomoří Burian Trčka z Lípy.

Slavnostní kostýmovaný průvod městem o počtu cca 700 kostýmovaných postav z historie města a Českého království projde městem v sobotu v odpoledních hodinách. V rámci Slavností pětilisté růže projde městem celkem pět historických průvodů, z toho dva ohňové. Historický program na deseti scénách v historickém centru města nabídne to nejlepší z historické hudby, divadla, šermu a tance nejenom období gotiky a renesance, součástí programu budou také kejklířská a ohňová vystoupení, dobové hry pro malé i velké návštěvníky, dobové trhy na zámku a ve městě a samozřejmě i nabídka historické krmě.

V programu nemohou chybět komponované historické programy, rytířská kratochvíle - turnaj na koních, partie živých šachů na šachovnici 12 x 12 metrů, dobové vojenské ležení s ukázkami táborového života a historickým programem, alegorické vory a voroplavba na řece Vltavě, slavnostní ohňostroj nad zámkem Český Krumlov a další historické aktivity. Na několika místech ve městě a na zámku bude pořádán historický jarmark s nabídkou historického a tradičního zboží a ukázkami řemesel.

Kláštery Český Krumlov nabídnou program pro rodiny s dětmi, řemeslnou uličku s možností výroby vlastních výrobků, historická řemesla a trh. V klášterní zahradě pak bude možné shlédnout ukázky výcviku dravých ptáků a prezentace výstupů workshopů akademie rytířských umění. Na klášterním dvoře pak můžete také ochutnat historickou kuchyni a výrobky z vlastní pekárny.

V pivovarské zahradě bude již tradičně místo pro rytířský turnaj, šermířské ukázky, historický program a historické hry a dovednosti pro dětské návštěvníky. Budete moci také ochutnat krumlovské pivo z Historického pivovaru Český Krumlov a využít jeho bohaté gastronomické nabídky.

Ve spolupráci s krumlovskými voroplavci bude opět zřízen přívoz přes řeku Vltavu, který zkrátí vaše trasy a uleví vašim nohám.

Další praktickou novinkou letošního ročníku pro návštěvníky i sběratele bude zavedení systému vratných nápojových kelímků s edicí upomínkových kousků Slavností pětilisté růže.

Věříme, že si z bohatého programu vyberete a společně strávíme krásné slavnostní dny v hlavním městě Rožmberského dominia a s hrdostí vzpomeneme našich předků, kteří jsou již navždy a nerozlučně spjati s Českým Krumlovem.

Pořadatelé: Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond.

Rámcový program:

Pátek 19. 6.

10.00 - 21.00 Historický trh na zámku a v Široké ulici
15.00 - 24.00 Zahájení historického programu na scénách v centru města
15.00 - 21.00 Dobové vojenské ležení v Městském parku – středověk na dotek, historický program a workshopy další program
16.00 - 21.00 Kláštery Český Krumlov – historický program, řemeslná ulička s historickými řemesly a trh
16.00 - 24.00 Pivovarské zahrady – historický program, historická gastronomie, historické hry pro děti
17.30 Rychtářský průvod městem – trasa: Kláštery – I. zámecké nádvoří - Latrán – Dlouhá - Široká – Na louži - náměstí
18.00 Zahájení slavností v Hospodě u Petrova Voka - lidová historická veselice na náměstí Svornosti
21.45 Ohňový průvod městem se slavnostním ohňovým zakončením v pivovarské zahradě ve 22.30 h, trasa: Horní – náměstí – Na louži - Široká - Dlouhá - Latrán – Nové město – pivovarské zahrady
23.00 - 24.00 Noc hudby v ulicích města

 

Sobota 20. 6.

10.00 - 21.00 Historický trh na zámku a v Široké ulici
10.00 - 24.00 Program po celém městě - hudební, divadelní, taneční, kejklířská a komediantská vystoupení, hry pro děti i dospělé a další
Scény: Náměstí Svornosti, Pivovarská zahrada, Nádvoří Prelatury, Prokyšův sál, Široká ulice, Masná ulice, Hradební ulice, Kláštery Český Krumlov, Synagoga, Hotel Růže
10.00 - 21.00 Dobové vojenské ležení v Městském parku – středověk na dotek, historický program a workshopy, miniškolička práskání bičem a další program
10.00 - 21.00 Kláštery Český Krumlov – historický program, řemeslná ulička s historickými řemesly a trh, ukázky výcviku dravců, dobové workshopy akademie rytířských umění, zahradní degustace vín
11.00 - 24.00 Pivovarské zahrady – historický program, historická gastronomie, historické hry pro děti, rytířský turnaj
15.00 Slavnostní historický průvod městem – trasa: Horní – náměstí Svornosti – Na louži – Široká – Dlouhá – Latrán – Pivovarská ulice
19.00 - 24.00 Festival středověké hudby na náměstí Svornosti
20.00 Večerní rytířský turnaj na koních v pivovarských zahradách
21.45 Ohňový průvod městem se slavnostním ohňovým zakončením v pivovarské zahradě, trasa: Horní – náměstí – Na louži - Široká - Dlouhá - Latrán – Nové město – pivovarské zahrady
23.30 Alegorické vory na řece Vltavě
24.00 Slavnostní ohňostroj na jižních zámeckých terasách a nad zámkem Český Krumlov

 

Neděle 21. 6.

10.00 - 16.00 Historický trh na zámku a v Široké ulici
11.00 Hudební matiné - Městský pěvecký sbor Perchta
10.00 - 15.00 Kláštery Český Krumlov – řemeslná ulička s historickými řemesly a trh, expozice a výstavy 
11.00 - 15.00 Historický program na náměstí Svornosti
14.00 Živé šachy – divadelní představení s živými figurami na šachovnici 12 x 12 m na Otáčivém hledišti v zámecké zahradě
10.00 - 14.30 Dobové vojenské ležení v Městském parku – středověk na dotek, historický program a workshopy, miniškolička práskání bičem a další program
15.00 Historický průvod městem z otáčivého hlediště, trasa: otáčivé hlediště – zámecká zahrada – zámek - Latrán – Radniční – náměstí – Horní
15.00 Zakončení slavností na náměstí Svornosti

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Eva z Rožmberka, Slavnosti pětilisté růže 2019