českyDeutschenglishпо-русски

Informace pro obyvatele a podnikatele ve vnitřním městě

Žádanka o vstupenky pro zaměstnance podniků a zařízení, které sídlí a vykonávají svou činnost v záboru vnitřního města Český Krumlov


Ve dnech 22. - 24. 6. 2018 proběhne v Českém Krumlově již 32. ročník Slavností pětilisté růže, jež pořádá město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond.

Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele a podnikatele omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace.

DŮLEŽITÉ

 • vstupné na akci bude uplatněno v pátek a v sobotu
 • v pátek, sobotu a neděli bude uplatněna uzávěra města pro vjezd vozidel do centra města (viz dále)
 • letos jsou opět vydávány NÁRAMKOVÉ VSTUPENKY, umožňující rychlejší kontrolu a odbavení u vchodu do města. Vstupenky jsou vyrobeny z odolného materiálu, který umožňuje bezproblémové vícedenní používání.
 • Občané vnitřního města i pracující ve dnech slavností v prostoru záboru veřejného prostranství se musí prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy (viz dále)
 • více informací o Slavnostech pětilisté růže a program akce najdete na www.slavnostipetilisteruze.eu, nebo www.ckrumlov.info/slavnosti


ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ a VSTUPNÉ NA AKCI

V letošním roce je vstupné vybíráno na území vnitřního města na základě pravomocného rozhodnutí Rady města Český Krumlov. Jedná se o: ulice Horní, Kostelní, nádvoří Prelatury, Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí Svornosti, Nové město, Formanská, Latrán - od Červené Brány, Klášterní dvůr, Klášterní, Zámecké schody, Kájovská, Na Louži, Hradební ulice, navigace podél řeky v Hradební ulici, ulice Široká včetně Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, prostor za Hotelem Dvořák k ul. Radniční, Linecká - od Benešova mostu, Městský park.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele vnitřního města

Pro Vás, kteří máte trvalé bydliště na území tohoto záboru veřejného prostranství, jsme připravili volné vstupenky, které Vám budou doručeny. Jako podklad pro vydání volných vstupenek používáme výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště. Proto ti, kteří nemají trvalé bydliště v místech záboru a trvale bydlící cizinci, volné vstupenky neobdrží. V tomto případě se můžete obrátit ve dnech od 13. do 21. června na tel.: 380 727 365, nebo 380 711 775, nebo osobně každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin v kanceláři MD. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele města Český Krumlov

Obyvatelům Českého Krumlova poskytujeme zvýhodněnou vstupenku na celé slavnosti za 100,- Kč. Tyto vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji, a to v Infocentru na náměstí Svornosti, Unios Tourist service na I. zámeckém nádvoří a v pokladně Městského divadla Český Krumlov. Předprodeje můžete využít do pátku 22. 6. do 14.00 hodin. Při koupi vstupenek musíte věrohodně prokázat trvalé bydliště v Č. Krumlově. Maximální počet vydaných vstupenek je 5 ks. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. Na branách do města ve dnech slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro podnikatele a jejich zaměstnance s provozovnou v centru města  

Pro provozovny na území tohoto záboru, jsme připravili opět volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou ve dnech slavností v zaměstnání. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i v sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. Vstupenky si můžete vyzvednout od 13. do 21. června v kanceláři MD. Vzhledem k nutnosti průkazné evidence požadujeme potvrzený jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním vztahu a budou ve dnech slavností v zaměstnání. Vzhledem k zneužívání tohoto systému byla pravidla vydávání volných vstupenek zpřísněna, děkujeme vám za pochopení a spolupráci. Pro usnadnění jsme pro vás vytvořili formulář, který použijte. Tento formulář vám bude dodán do poštovních schránek, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři MD, případně vám jej zašleme v elektronické podobě. Telefonické dotazy u paní Simony Trojanové v pracovních dnech na tel.: 380 727 365, nebo 725 545 124.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro návštěvníky akce, ubytované ve městě a organizované skupiny

Všichni návštěvníci akce, tj. i návštěvníci ubytovaní v ubytovacích zařízeních v historickém centru města, jsou povinni uhradit vstupné. Prosíme Vás, abyste své obchodní partnery a klienty upozornili na fakt, že v pátek 22. 6. a v sobotu 23. 6. 2018 bude vstup do města možný pouze s platnou vstupenkou, abychom společně předešli případným nedorozuměním. Děkujeme!

Vstupné v letošním roce činí:

Jednodenní vstupné: Pátek - dospělí 200,- Kč (9 EUR), Sobota - dospělí - 300,- Kč (13 EUR)

Dvoudenní vstupné (permanentní vstupenka): Dospělí – 300,- Kč (13 EUR), Studenti – 150 Kč (7 EUR), pro držitele ISIC, ITIC karet, Děti do 15 let – 75 Kč (3 EUR)

Organizované skupiny, hromadné objednávky - 250 Kč (11 EUR) - pro skup. nad 10 osob na základě písemné objednávky

Vstup zdarma: Děti do 10 let, Návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance, baroko),
držitelé ZTP a ZTP/P

Vstupenky jsou v již v předprodeji v níže uvedených předprodejích. Vstupenky vám též rádi zašleme na dobírku nebo připravíme k osobnímu vyzvednutí. Objednávky můžete zasílat elektronicky na vstupenky@divadlock.cz, nebo se obrátit na níže uvedené předprodeje.

POJIŠTĚNÍ AKCE

Vzhledem k velké návštěvnosti mají pořadatelé akce sjednáno úrazové pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody. V případě nutnosti prosím neprodleně kontaktujte ředitele Městského divadla Český Krumlov na tel.: 602 33 11 62, nebo elektronickou poštou na adresu info@divadlock.cz

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA

Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 22.6. od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu 23.6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových vozidel od 8.00 do 01.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Hlavní historický průvod projde městem v sobotu v 15.00 hodin. V neděli 24.6. bude omezen průjezd městem od 10.00 do 16.00 hodin. V nejnutnějších případech kontaktujte naše informační středisko na tel.: 380 727 369.

Žádáme Vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla na území města, zejména pak na trase historického průvodu, a tím tak předešli možným nepříjemnostem. Doporučujeme Vám proto využít k parkování parkoviště mimo centrum města.

HUDEBNÍ PRODUKCE

V případě, že máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv hudební produkcí ve Vašem zařízení, žádáme Vás o respektování programu Slavností pětilisté růže. Konkrétně pak žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hudebním produkcím v exteriérech, které negativně ovlivňují probíhající produkce v rámci hlavního programu a dodržovali platné vyhlášky města. Budeme velice rádi, budete-li své záměry konzultovat s námi, abychom si dohodli konkrétní podmínky a časy ku spokojenosti naší i vaší.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

Upozorňujeme na konání slavnostního ohňostroje, a to v sobotu 23. 6. 2018 od 24.00 hodin. Patnáctiminutový ohňostroj bude odpálen z jižních teras Státního hradu a zámku a za objektem zámku z prostoru u Chvalšinského potoka.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VE DNECH SLAVNOSTÍ ?

V případě jakýchkoli problémů či dotazů se můžete kdykoli obrátit na pracovníky Městského divadla, tel.: 380 727 369, na kterém je ve dnech slavností stálá informační služba. Do pátku 22. 6. a opět po skončení slavností můžete informace získat na tel.: 380 711 775.

Všechny otázky ohledně programu a vstupného Vám ochotně zodpoví zaměstnanci předprodejů:

 • INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
  nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov; 
  tel.: 380 704 621, fax: 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.info
 • UNIOS TOURIST SERVICE 
  Zámek  57 – 1.nádv., 381 01 Český Krumlov; 
  tel.: 380 725  110, 380 725  119, e-mail: tourist.service@unios.cz
 • MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV
  Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, 
  tel.: 380 711 775, 380 727 367, e-mail: vstupenky@divadlock.cz 


v Českém Krumlově, 10. 5. 2018


Za organizátory Slavností pětilisté růže         

Jan Vozábal
Městské divadlo Český Krumlov

FOTOGALERIE 32. ROČNÍKU SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE 2018

 


VSTUPNÉ, PŘEDPRODEJ

DOPRAVA, SPOJENÍ, PARKING

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

PARTNEŘI, KONTAKTY