czdeenru

Informace pro obyvatele a podnikatele ve vnitřním městě

 

Ve dnech 19. - 21. 6. 2020 proběhne v Českém Krumlově již 34. ročník Slavností pětilisté růže, jež pořádá město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond.

Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele a podnikatele omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace.

Důležité

  • vstupné na akci bude uplatněno v pátek a v sobotu
  • v pátek, sobotu a neděli bude uplatněna uzávěra města pro vjezd vozidel do centra města (viz dále)
  • letos jsou opět vydávány NÁRAMKOVÉ VSTUPENKY, umožňující rychlejší kontrolu a odbavení u vchodu do města. Vstupenky jsou vyrobeny z odolného materiálu, který umožňuje bezproblémové vícedenní používání.
  • Občané vnitřního města i pracující ve dnech slavností v prostoru záboru veřejného prostranství se musí prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy (viz. dále)
  • více informací najdete na www.slavnostipetilisteruze.eu, nebo www.ckrumlov.cz/slavnosti

Zábor veřejného prostranství a vstupné na akci

Rozhodnutím o povolení zvláštního užívání předmětných komunikací - prostor, které je pravomocné a bylo vydáno silničním správním úřadem, ztratily tyto prostory charakter veřejného prostranství a staly se místem pořádání kulturní akce. Nejedná se tudíž o prostory, které jsou přístupné každému bez jakéhokoliv omezení, přitom ten, komu bylo povoleno zvláštní užívání, určuje způsob a podmínky jejich využívání, tedy i např. zpoplatnění vstupu na kulturní akci. S tímto postupem vyslovil souhlas i vlastník - město Český Krumlov.

V letošním roce je vstupné vybíráno na území vnitřního města na základě pravomocného rozhodnutí Rady města Český Krumlov. Jedná se o: Horní, Kostelní, nádvoří Prelatury, Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí Svornosti, Nové město, Formanská, Latrán - od Červené Brány, Klášterní dvůr, Klášterní, Zámecké schody, Kájovská, Na Louži, Hradební ulice, navigace podél řeky v Hradební ulici, ulice Široká včetně Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, prostor za Hotelem Dvořák k ul. Radniční, Linecká - od Benešova mostu, Městský park.

Vstupné do města pro obyvatele vnitřního města

Pro Vás, kteří máte trvalé bydliště na území tohoto záboru veřejného prostranství, jsme připravili volné vstupenky, které Vám budou doručeny. Jako podklad pro vydání volných vstupenek používáme výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště. Proto ti, kteří nemají trvalé bydliště v místech záboru a trvale bydlící cizinci, volné vstupenky neobdrží. V tomto případě se můžete obrátit ve dnech od 10. do 19. června na tel.: 380 727 365, nebo 725 545 124, nebo osobně každý všední den v časech 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hodin v kanceláři MD, I. patro. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

Vstupné do města pro obyvatele města Český Krumlov

Obyvatelům Českého Krumlova poskytujeme zvýhodněnou vstupenku na celé slavnosti za 100,- Kč. Tyto vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji, a to v Infocentru na náměstí Svornosti, Unios Tourist service na I. zámeckém nádvoří a v pokladně Městského divadla Český Krumlov. Předprodeje můžete využít do pátku 19. 6. do 14.00 hodin. Při koupi vstupenek musíte věrohodně prokázat trvalé bydliště v Č. Krumlově. Maximální počet vydaných vstupenek je 5 ks. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. Na branách do města ve dnech slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!

Vstupné do města pro podnikatele a jejich zaměstnance s provozovnou v centru města

Pro provozovny na území tohoto záboru, jsme připravili opět volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou ve dnech slavností v zaměstnání. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i v sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. Vstupenky si můžete vyzvednout od 10. do 19. června, ve všední dny v časech 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hodin v kanceláři MD. I. patro. Vzhledem k nutnosti průkazné evidence požadujeme potvrzený jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním vztahu a budou ve dnech slavností v zaměstnání. Vzhledem k zneužívání tohoto systému byla pravidla vydávání volných vstupenek zpřísněna, děkujeme vám za pochopení a spolupráci. Pro usnadnění jsme pro vás vytvořili formulář, který použijte. Tento formulář vám bude dodán do poštovních schránek, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři MD, případně vám jej zašleme v elektronické podobě. Telefonické dotazy v pracovních dnech na tel.: 380 727 365, nebo 725 545 124.

Vstupné do města pro návštěvníky akce, ubytované ve městě a organizované skupiny

Všichni návštěvníci akce, tj. i návštěvníci ubytovaní v ubytovacích zařízeních v historickém centru města, jsou povinni uhradit vstupné. Prosíme Vás, abyste své obchodní partnery a klienty upozornili na fakt, že v pátek 19. 6. a v sobotu 20. 6. 2020 bude vstup do města možný pouze s platnou vstupenkou, abychom společně předešli případným nedorozuměním. Děkujeme!

Vstupné v letošním roce  najdete zde

Vstupenky jsou již v předprodeji v níže uvedených předprodejích. Vstupenky vám též rádi zašleme na dobírku nebo připravíme k osobnímu vyzvednutí. Objednávky můžete zasílat elektronicky na vstupenky@divadlock.cz, nebo se obrátit na níže uvedené předprodeje..

Pojištění akce

Vzhledem k velké návštěvnosti mají pořadatelé akce sjednáno úrazové pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody. V případě nutnosti prosím neprodleně kontaktujte ředitele Městského divadla Český Krumlov na tel.: 602 33 11 62, nebo elektronickou poštou na adresu info@divadlock.cz.

Parkování a vjezd do města

Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 19.6. od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu 20.6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových vozidel od 8.00 do 01.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Hlavní historický průvod projde městem v sobotu v 15.00 hodin. V neděli 21.6. bude omezen průjezd městem od 10.00 do 16.00 hodin. V nejnutnějších případech kontaktujte naše informační středisko na tel.: 380 727 369, nebo 702 217 526.

Žádáme Vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla na území města, zejména pak na trase historického průvodu, a tím tak předešli možným nepříjemnostem. Doporučujeme Vám proto využít k parkování parkoviště mimo centrum města.

Hudební produkce

V případě, že máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv hudební produkcí ve Vašem zařízení, žádáme Vás o respektování programu Slavností pětilisté růže. Konkrétně pak žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hudebním produkcím v exteriérech, které negativně ovlivňují probíhající produkce v rámci hlavního programu a dodržovali platné vyhlášky města. Budeme velice rádi, budete-li své záměry konzultovat s námi, abychom si dohodli konkrétní podmínky a časy ku spokojenosti naší i vaší.

Slavnostní ohňostroj

Upozorňujeme na konání slavnostního ohňostroje, a to v sobotu 20. 6. 2020 od 24.00 hodin. Patnáctiminutový ohňostroj bude odpálen z jižních teras Státního hradu a zámku a za objektem zámku z prostoru u Chvalšinského potoka.

Jak postupovat v případě problémů ve dnech slavností ?

V případě jakýchkoli problémů či dotazů do pátku 19.6. a opět po skončení slavností můžete informace získat na tel.: 380 711 775 a 702 217 526. Ve dnech slavností kontaktujte stálou informační službu Městského divadla na tel.: 380 727 369, mobil: 702 217 526.

Všechny otázky ohledně programu a vstupného Vám ochotně zodpoví zaměstnaci předprodejů - kontaky zde

 

V Českém Krumlově, 5. 2. 2020

 

Za organizátory Slavností pětilisté růže
Jan Vozábal, Městské divadlo Český Krumlov

Eva z Rožmberka, Slavnosti pětilisté růže 2019