cz

Vstupné na Slavnosti pětilisté růže v roce 2020

Jednodenní
Dospělí – páteční vstupné 200,- Kč / 9 EUR
Dospělí - sobotní vstupné 300,- Kč / 13 EUR 

Dvoudenní (permanentní)
Dospělí - vstupné 300,- Kč / 13 EUR
Organizované skupiny, hromadné objednávky - vstupné 250 Kč / 11 EUR (pro skupiny nad 10 osob na základě objednávky)
Studenti – vstupné 150 Kč / 7 EUR , pro držitele ISIC, ITIC karet
Děti do 15 let – vstupné 75 Kč / 3 EUR

Vstup zdarma 
Děti do 10 let
Návštěvníci v autentických historických kostýmech (gotika, renesance)
Držitelé ZTP a ZTP/P

Vstupenky pro občany města je možné zakoupit pouze v předprodeji do pátku 14.00 hodin.
O podrobnostech budou občané informováni v květnovém a červnovém Zpravodaji.

Důležitá upozornění
Zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace je povoleno Městským úřadem Český Krumlov a rozhodnutím Rady města Český Krumlov *).
Výběr vstupného na tuto kulturní akci je schválen Radou města Český Krumlov.
Vstupné platí i pro návštěvníky ubytované v historickém centru města!
Historické centrum města je od pátku do neděle uzavřeno pro dopravu!
Návštěvníci jsou povinni dodržovat platný návštěvní řád, který je zveřejněn na oficiálních webových stránkách Slavností pětilisté růže!

*) Rozhodnutím o povolení zvláštního užívání předmětných komunikací - prostor, které je pravomocné a bylo vydáno silničním správním úřadem, ztratily tyto prostory charakter veřejného prostranství a staly se místem pořádání kulturní akce. Nejedná se tudíž o prostory, které jsou přístupné každému bez jakéhokoliv omezení, přitom ten, komu bylo povoleno zvláštní užívání, určuje způsob a podmínky jejich využívání, tedy i např. zpoplatnění vstupu na kulturní akci. S tímto postupem vyslovil souhlas i vlastník - město Český Krumlov.

Předprodej vstupenek

Hromadné objednávky, organizované skupiny

Eva z Rožmberka, Slavnosti pětilisté růže 2019